Misiune

Misiunea începe din inima lui Dumnezeu!

Se spune că: “Dumnezeu a avut un singur Fiu și pe acela L-a făcut misionar.”

Cine poate fi misionar? Ce este misiunea? De ce este necesară misiunea?

Ioan 3:16, 17 ne prezintă clar misiunea Domnului Isus: “Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El.”

Biblia vorbește în Matei 9:35-38 despre Domnul Isus care “străbătea toate cetăţile şi satele, învăţând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăţiei, vindecând orice fel de boală şi orice fel de neputinţă, care era în norod”. Aceasta reprezintă o altă dimensiune a misiunii Sale.

Care este atitudinea Domnului Isus ca misionar?

“Când a văzut gloatele, I s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite şi risipite, ca nişte oi care n-au păstor. Atunci a zis ucenicilor Săi: „Mare este secerişul, dar puţini sunt lucrătorii! Rugaţi dar pe Domnul secerişului să scoată lucrători la secerişul Lui.”

Care este soluția la criza de misionari?

“Apoi Isus a chemat pe cei doisprezece ucenici ai Săi, şi le-a dat putere să scoată afară duhurile necurate, şi să tămăduiască orice fel de boală şi orice fel de neputinţă” -Matei 10:1.

Mântuitorul nostru ne-a asigurat: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ.” Apoi ne-a lăsat o poruncă: “Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit”. Și din nou o promisiune: “Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin” – Matei 28:19-20.

Ce încurajare minunată a Domnului pentru noi, urmașii Săi:  “Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi până la marginile pământului” – (Fapte 1:8). Și continuarea promisiunii este: “Și iată că Eu sunt cu voi, în toate zilele, până la sfârșitul veacului!”

Biserica Speranța – Anina a înțeles că misiunea Bisericii este aceea de a merge și a face ucenici din toate Neamurile. Am început cu cei din jurul nostru. Fiecare membru al Bisericii Speranța a înțeles că are o slujbă de împlinit în Împărăția Domnului. Astfel, atât femeile cât și bărbații au început misiunea în Anina. Au fost atinși cu dragoste cei cu nevoi speciale. Cei lipsiți de ajutor au simțit că sunt apreciați, iubiți și speciali.

A urmat apoi misiunea în afara Aninei. Grupuri de misiune au mers în zonele învecinate, în biserici sau în case, ducând mesajul iertării Domnului și al împăcării cu Dumnezeu.

Misiunea s-a extins apoi în Serbia, în localitatea Kovacica, o comunitate de limbă slovacă.

Înțelegând viziunea Bisericii Speranța din Anina, Biserica “Peace” din Carolina de Nord s-a alăturat viziunii noastre și se implică activ în diferite proiecte de misiune și evanghelizare.

Misiunea Bisericii Speranța continuă. Ne luăm în serios rolul de Ambasadă a lui Dumnezeu în locul în care suntem așezați.

Contact Pastor Remus Runcan 0731.356.778