După 100 de ani

Oraşul Anina are aproximativ 10 000 de locuitori şi în ultimii 100 de ani a avut parte de o mărturie creştină repezentată de mişcarea baptistă. În urmă cu exact 100 de ani au venit primii botezaţi la vârsta maturităţii care nu au fost nici evanghelişti şi nici misionari, în sensul în care noi înţelegem aceşti termeni astăzi, ci pocăiţi adevăraţi care au lucrat din greu în mină dar care au înţeles privilegiul extraordinar pe care îl aveau de a fi într-o colectivitate de peste 1 000 de mineri şi acolo prin traiul lor, prin atitudini şi uneori prin cuvinte, să poată fi o epistolă vie, scrisă de Dumnezeu şi citită de oameni.

După ce această, a o suta, bornă a fost sărbătorită de Biserica Baptistă nr.1 Betel din Anina, pe 26 septembrie 2010 şi Biserica Baptistă nr.2 Speranţa din Anina a avut prilejul de a mulţumi Lui Dumnezeu pentur cei 100 de ani de har neîntrerupt pe care Dumnezeu l-a revarsat peste oraşul nostru.

În cadrul serviciului de dimineaţă, în faţa unei audienţe numeroase, am sărbătorit trecutul, alături de autorităţi centrale şi locale, alături de musafiri din Statele Unite……, iar alături de pastorii bisericii Remus Runcan, Beniamin Lup şi Tica Stroia au slujit fraţii: Nelu Tuţac, preşedintele Comunităţii de Timişoara şi Secretarul General al Uniunii Creştine Baptiste din România, fratele Cristi Dugulescu – deputat în Parlamentul României şi fratele Nelu Balaş – director regional al Poştei Române. Amintindu-ne de lucrarea făcută de Domnul dealungul celor 100 de ani am putut spune “SLĂVIT SĂ FIE DOMNUL” !

În cadrul serviciului de dupămasă am folosit prezentul pentru a creiona viitorul! Toată adunarea noastră s-a mutat la Oraşul Nou (un cartier construit pe finalul regimului Ceauşescu) acolo unde, nu a fost prevăzut în Planul Urbanistic General nici un loc în care să existe vreo biserică tradiţională sau evanghelică.

Pe 24 aprilie a. c. Biserica Speranţa a demarat proiectul NOUA SPERANŢĂ, destinat locuitorilor acestui cartier. Pe un teren de 1000 mp. concesionat de primăria oraşului exact la intrarea în carier, am pornit construirea unei capele, a unei săli de copii şi a spaţiilor anexe necesare funcţionării unei biserici.

Timp de 5 luni, aprope zilnic, între 5 şi 20 de  voluntari au lucrat zi de zi pentru ambasada Lui Dumnezeu din  Oraşul Nou. Nu am avut asigurat bugetul pentru construcţie, dar Domnul, în generozitatea Lui, nu a lăsat să ducem lipsă de nimic şi deşi am avut numai pentru “astăzi”, Dumnezeu a purtat de grijă pentru resursele de “mâine”. Domnul a pus pe inima multor credincioşi, majoritatea din România, să-şi trimită cărămizi, metri pătraţi de tencuială, instalaţii de încălzire, etc. pentru a fi folosite la locuinţa pe care Dumnezeu o pregăteşte pentru noi din materialele trimise de noi, de aici de pe pământ. Numai în ultima săptămână, membrii şi simpatizanţii bisericii Speranţa au cumpărat 74 de scaune, fiecare promiţând că va însoţi scaunul cumpărat cu rugăciuni pentru cei pe care îi vedem, prin credinţă, că vor ocupa aceste scaune.

Luni, 27 septembrie 2010, a debutat lucrarea cu copii, aproximativ 90 de copii din cartier au participat la orele biblice.

Am continuat cu o săptămână specială de rugăciune şi evanghelizare în care au slujit fraţii: Claudiu Lăpădat, Serafim Srobuţ, Petrică Dragu, Nicolae Daniciuc, Jean Chiforeanu şi Alex Stroie. În fiecare seară zeci de oameni din cartier au ascultat cuvântul Domnului, unii dintre ei luând decizia de a-L urma pe Domnul.

Domnul să-şi însufleţească lucrarea şi să o ducă din biruinţă în biruinţă!

Remus Runcan