Speranţa

Biserica Baptistă Speranţa Anina

Din dorinţa de a câştiga tot mai multe suflete şi de a avea din nou un loc de închinare în zona centrală a orașului, așa cum a fost până în anul 1960, un grup de 68 de fraţi şi surori din Biserica Baptistă din Anina hotărăsc înființarea Bisericii „Speranța” și cumpărarea unei clădiri în centrul orașului.

În 21 aprilie 2007 are loc Adunarea Generală de Constituire şi se cumpără vechea clădire a Combinatului „Minier-Banat” Anina.

Se încep lucrările de renovare şi pe data de 28 septembrie 2008 se inaugurează pe lângă Biserica nr. 1 „Betel”, BISERICA CREŞTINĂ BAPTISTĂ Nr.2 „SPERANŢA” ANINA, păstorită de fratele Remus Runcan şi cei 2 colaboratori ai săi Beniamin Lup şi Dumitru Stroia.

Se continuă lucrarea în cadrul departamentelor de cor, surori, fraţi, tineri şi copii. Dumnezeu revarsă har din belşug peste dăruirea fraților şi până în 2010 au loc 7 botezuri prin care s-au adăugat 22 de membrii noi bisericii. În cei trei ani de activitate se ajunge la cifra frumoasă de 100 de membrii.

Biserica s-a îngrijit şi se îngrijeşte de nevoia spirituală, morală şi materială a locuitorilor din Anina. A organizat evanghelizări prin muzică şi prin vestirea Evangheliei a „Veștii bune”. A organizat tabere cu caracter creştin, s-a ocupat şi de partea socială distribuind ajutoare în unele cartiere sărace şi cadouri de Crăciun copiilor din familiile defavorizate.

Anul 2010 este unul la fel de binecuvântat ca şi ceilalţi, deoarece în luna mai 2010 are loc ordinarea fratelui Doru Schinteie ca diacon al Bisericii iar în 26 septembrie se deschide lăcașul misiunii „Noua Speranță” de la Orașul-Nou.